Mobile Device Management: uw bedrijfsnetwerk optimaal beveiligd!

Iedere organisatie beschikt over smartphones, tablets en laptops. Deze worden privé aangeschaft of door uw organisatie beschikbaar gesteld. Als ervaren automatiseerder zien wij regelmatig een optimaal beveiligd bedrijfsnetwerk, maar hebben onvoldoende maatregelen getroffen bij de inzet van mobiele devices. Hierdoor bevinden uw bedrijfsgegevens zich al lang niet meer allemaal binnen de kantoormuren. Denk aan  doorgestuurde email met bijlagen op smartphones en bedrijfsdocumenten op laptops. Belangrijk is om te weten  en te bepalen hoe u als organisatie met de beveiliging hiervan omgaat.

Uw devices veilig met Mobile Device Management
Via Mobile Device Management (MDM) is het mogelijk om dit op een veilige manier te regelen. Zo kunt u alle mobile devices opnemen in de beheeromgeving van uw bedrijfsnetwerk om deze op een veilige manier te configureren. Bepaal zelf wat u wel of niet toestaat aan de gebruikers ten aanzien van doorsturen van mail en downloaden van apps. En in geval van diefstal kunt u eenvoudig alle bedrijfsgegevens op afstand verwijderen. Door inzet van MDM zijn uw devices veilig en verlaagt u de risico’s zonder dat medewerkers hier overlast van ondervinden. Arrix kan u helpen om MDM ook binnen uw organisatie te realiseren.

Meer weten? Neem contact op

pasfotowebsite